Grunderna i engelska – kurs för flyktingar

Måndagar kl. 15.00 (för damer)

Torsdagar kl. 15.30-17. 

Basic English for refugees.

Mondays from 3 pm (for women)

Thursdays from 3.30 pm to 5 pm.

I samarbete med

GULLMO BYACENTER

Gamla Vasagatan 8