Världens dag lördagen den 27.10. kl. 12-15 i Vaasa-opistos festsal, Rådhusgatan 31

Medborgarorganisationerna och den mångkulturella regionen presenteras med artister, musik, dans och etniska smaker.

Årets tema är Varför flyr vi?

Program också för barn.

Fritt inträde.

Välkommen!

I samarbete med