Världens dag lördagen den 28.10. kl. 12-15 i Vaasa-opistos festsal, Rådhusgatan 31

Medborgarorganisationerna och det mångkulturella Vaasa presenteras med artister, musik, dans och etniska smaker.

Årets tema är världens danser.

Program också för barn.

Fritt inträde.

Välkommen!

I samarbete med