Kohtaamispaikka Spica

MIRAS MÖTESPLATS SPICA

 

Torsdagar kl. 18 – Torstaisin klo 18 – Thursdays av 6 pm

 

Miras svenska studiecirkel. - Miran ruotsinkielen opintopiiri - Mira´s Swedish language study group

Vi lär oss svenska tillsammans. - Opimme ruotsia yhdessä - We are studying Swedish together
Kom med i vårt glada sällskap! - Tule mukaan iloiseen joukkoomme! - Join our happy company!

Kerhohuone Elvan – Klubbrum Elvan – Clubroom Elvan
Rådhusgatan 8 - Raastuvankatu 8

Kaffe och te - Kahvia ja teetä – Coffee and tea

Inga avgifter – Ei maksuja – No fees

Välkommen! - Tervetuloa! – Welcome!

Kontaktperson - Kontaktihenkilö – Contact person
Nadja Zhandr,
044 333 00 39,
nadja.zhandr@gmail.com