Dong Ho -Art from Vietnam

Dong Ho

Konst från Vietnam
Taidetta Vietnamista

16.8 - 30.9.2023

Seniorpunkten i Korsholm, Niklasvägen 1
Mustasaaren Senioripiste, Niilontie 1