Kultursällskapet Mira -
för levande mångkultur

Barnklubben Kolobok

Miras mångkulturella hobbyklubb Kolobok för barn samlas regelbundet för gemensamma aktiviteter i

Settlement Vestis, Storbyvägen 46

Barnens och de vuxnas gemensamma mötesplats för hobbyer och lek.

Kaffe- och teservering. Egna leksaker,  tillbehör och bakverk får medtagas om man vill.

Välkommen med i den skapande verksamheten!

Dragare: Alfiya Shaykhislamova