Kultursällskapet Mira -
för levande mångkultur

Världens dag lördagen den 26.10. kl. 12-15 i Vaasa-opistos festsal, Rådhusgatan 31

Medborgarorganisationerna och den mångkulturella regionen presenteras med artister, musik, dans och etniska smaker.

Årets tema är Klimatförändringen

Program också för barn.

Fritt inträde.

Välkommen!

I samarbete med