Afghanistan för integrationsaktörer

Information om situationen i Afghanistan för integrationsaktörer

Kompetenscentret för integration av invandrare samlar på denna sida information som framför allt myndigheter och staten, men eventuellt också kommuner och organisationer producerar om situationen i Afghanistan. Webbsidan uppdateras regelbundet.

Uppgifterna har sammanställts särskilt till stöd för arbetet för de personer som möter personer som berörts av krisen i Afghanistan. När det gäller situationen i Afghanistan samarbetar vi bland annat med social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Migrationsverket och andra centrala myndigheter.