Kultursällskapet Mira -
för levande mångkultur

Internationella kultursällskapet Mira

Kultursällskapet Mira är en mångkulturell samarbetsförening för invandrare och finländare. Sällskapet skapar förutsättningar för kultur i många former och främjar en konstbetonad social samverkan mellan olika minoritetskulturer. Mira verkar för interkulturell växelverkan. Mira främjar umgänge och kommunikation samt är en brobyggare mellan människor med olika etnisk bakgrund och språk.  

CAFÉ SPICA - kulturell mötesplats

Mötesplatsen Café Spica finns till för Dig som vill stifta bekantskap med intressanta människor, olika kulturer, förbättra Dina språkkunskaper och njuta av trevlig samvaro med en kopp kaffe eller te. Information om våra tillställningar finns på Aktuellt - sidan. Välkommen! 

Våra tidigare evenemang finns i Bildgalleriet

KONTAKTUPPGIFTER

Internationella kultursällskapet Mira
Tel. 044 336 0096
044 333 00 39
info@mirahouse.fi
mirahouse@netikka.fi
www.mirahouse.fi

AKTUELLT