Jag är Antirasist – ny kampanj

Jag är Antirasist – ny kampanj bygger ett Finland som är fritt från rasism

Justitieministeriet och diskrimineringsombudsmannen har inledett en antirasistisk kampanj riktad till unga vuxna. Kampanjen Jag är Antirasist uppmuntrar människor att agera antirasistiskt i sin egen vardag och att fundera över rasismens konsekvenser i samhället i vidare bemärkelse. Kampanjen hänför sig till regeringens handlingsprogram mot rasism och för goda relationer mellan befolkningsgrupper.

Länk till Justitieministeriets sida:

Olen Antirasisti -kampanja haastaa rakentamaan rasismista vapaata Suomea - Oikeusministeriö (oikeusministerio.fi)