Kultursällskapet Mira -
för levande mångkultur

Jag är Antirasist – kampanj

Jag är Antirasist – kampanj bygger ett Finland som är fritt från rasism

Justitieministeriet och diskrimineringsombudsmannen har inledde ett en antirasistisk kampanj riktad till unga vuxna. Kampanjen Jag är Antirasist uppmuntrar människor att agera antirasistiskt i sin egen vardag och att fundera över rasismens konsekvenser i samhället i vidare bemärkelse. Kampanjen hänför sig till regeringens handlingsprogram mot rasism och för goda relationer mellan befolkningsgrupper.

Länk till Justitieministeriets sida:

Kampanjmaterial - Likabehandling.fi (yhdenvertaisuus.fi)